Stanowisko P4 w sprawie decyzji Prezesa UKE

Play na blogu odniósł się do decyzji Prezesa UKE w sprawie zmiany przydzielonego dla P4 bloku na blok C. Podobno wygeneruje to dodatkowe koszty, ale sobie poradzą.

Szkoda, że Prezes UKE nie wydał decyzji w sprawie tego, żeby całkowicie usunąć P4 z rynku za to, co robi ze swoimi klientami, którzy korzystają w Xtra numeru uśmiech.